Postępowania sądowe

Spory sądowe gospodarcze

Z powodzeniem zastępowaliśmy naszych klientów w sporach sądowych gospodarczych. Szczególnie bliskie są nam sprawy obejmujące spory o zapłatę powstałe na takich rynkach, jak:

  • medialny
  • reklamowy
  • informatyczny
  • farmaceutyczny
  • kosmetyczny
  • transportowy

Spory sądowe pracownicze

Od wielu lat z dużym powodzeniem reprezentujemy pracodawców w sprawach sądowych dotyczących roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w szczególności w zakresie rozwiązania stosunku pracy, roszczeń o zapłatę wynagrodzenia lub odszkodowania, mobbingu oraz naruszenia zakazu konkurencji i ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto zapewniamy wsparcie dla pracodawców w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Chętnie doradzimy i odpowiemy na nurtujące pytania.