Postępowania sądowe

Spory sądowe gospodarcze

Z powodzeniem zastępowaliśmy naszych klientów w sporach sądowych gospodarczych. Szczególnie bliskie są nam sprawy obejmujące spory o zapłatę powstałe na takich rynkach, jak:

  • medialny
  • reklamowy
  • informatyczny
  • farmaceutyczny
  • kosmetyczny
  • transportowy

Spory sądowe pracownicze

Od wielu lat z dużym powodzeniem reprezentujemy pracodawców w sprawach sądowych dotyczących roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w szczególności w zakresie rozwiązania stosunku pracy, roszczeń o zapłatę wynagrodzenia lub odszkodowania, mobbingu oraz naruszenia zakazu konkurencji i ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto zapewniamy wsparcie dla pracodawców w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy.

Wojciech Emilianowicz
Radca prawny

Specjalizacje: prowadzenie sporów z bankami, prawo autorskie, prawo reklamy, prawo prasowe oraz obsługa prawna przedsiębiorców. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

Znajomość języków: polski i angielski

Grzegorz Kuchta
Radca prawny

Specjalizacje: postępowania sądowe, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo nowoczesnych technologii, ochrona danych osobowych, a także obsługa prawna przedsiębiorców. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawo i administracja.

Znajomość języków: polski i angielski

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Chętnie doradzimy i odpowiemy na nurtujące pytania.