Prawo własności intelektualnej

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia różnorodnych umów oraz rozwiązywania problemów prawnych powstałych na tle twórczej działalności sprawia, że wdrażanie zaproponowanych przez nas rozwiązań zapewnia pełną ochronę praw autorskich i pokrewnych oraz skuteczne nimi zarządzanie. W powyższym zakresie doradzaliśmy podmiotom z rynków: medialnego, reklamy, informatycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Specjalizujemy się w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich i pokrewnych.

Prawo własności przemysłowej

Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe

Od ponad 10 lat świadczymy pomoc prawną naszym klientom w celu uzyskania i utrzymania ochrony wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych. Nasza praktyka koncentruje się na tworzeniu opinii prawnych, w tym rozeznań patentowych, oraz umów dotyczących nabycia i komercjalizacji technologii opartych na wynalazkach, wzorach użytkowych i wzorach przemysłowych oraz nieopatentowanych rozwiązaniach. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym. Prowadzimy spory sądowe o naruszenie praw własności przemysłowej. Nasze doświadczenie oparte jest na świadczeniu pomocy prawnej dla przedsiębiorców i grup kapitałowych, których główną wartością jest własność przemysłowa. W powyższym zakresie doradzaliśmy podmiotom z rynku farmaceutycznego, kosmetycznego, medialnego, finansowego i informatycznego.

Prowadzimy dla klientów monitoring naruszenia patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.

Znaki towarowe

Posiadamy gruntowne doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP, zagranicznymi Urzędami Patentowymi oraz Europejskim Urzędem ds. Własności intelektualnej w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w postępowaniach o rejestrację znaku towarowego, jak i w spornych o unieważnienie lub wygaszenie prawa z rejestracji. Prowadzimy spory sądowe w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych.

Wykonujemy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz prowadzimy monitoring naruszenia praw do marki.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Od wielu lat tworzymy bezpieczne i skuteczne rozwiązania w celu wprowadzenia i utrzymania na rynku produktu lub usługi. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od przedsiębiorcy zabezpieczenia know-how i show-how, ustalenia potencjalnych naruszeń praw innych podmiotów, jak i stałego badania czy nasze produkty/usługi nie ulegają rozwodnieniu lub nie są w sposób nieuczciwy naśladowane.

Prawo reklamy

Opiniujemy reklamy i wskazania sponsorskie  przeznaczone do emisji w telewizji, radiu i internecie. Tworzymy umowy na realizację kampanii reklamowych. W powyższym zakresie doradzaliśmy podmiotom z rynku medialnego, informatycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Prawo prasowe

Zajmujemy się opiniowaniem materiałów prasowych przed publikacją w zakresie ich zgodności z przepisami prawa prasowego, a także przygotowujemy wnioski o sprostowanie prasowe oraz odpowiedzi na wnioski o publikację sprostowania. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowych dotyczących naruszenia przepisów prawa prasowego oraz dóbr osobistych w związku z opublikowanymi materiałami prasowymi.

Wojciech Emilianowicz
Radca prawny

Specjalizacje: prowadzenie sporów z bankami, prawo autorskie, prawo reklamy, prawo prasowe oraz obsługa prawna przedsiębiorców. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

Znajomość języków: polski i angielski

Grzegorz Kuchta
Radca prawny

Specjalizacje: postępowania sądowe, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo nowoczesnych technologii, ochrona danych osobowych, a także obsługa prawna przedsiębiorców. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawo i administracja.

Znajomość języków: polski i angielski

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Chętnie doradzimy i odpowiemy na nurtujące pytania.