Prawomocna wygrana kredytobiorcy z mBankiem

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok zasądzający na rzecz konsumentów kwotę 11 416,22 zł tytułem zwrotu opłat pobranych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Apelacja banku została oddalona w całości, a Sąd podzielił naszą argumentację. Zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) są abuzywne (niedozwolone), a uzyskane przez bank świadczenie stanowiło bezpodstawne wzbogacenie. Zatem konsumentom przysługuje zwrot wszystkich pobranych składek. Konsumenci byli reprezentowani przez radcę prawnego Wojciecha Emilianowicza oraz radcę prawnego Grzegorza Kuchtę.

 

Grzegorz Kuchta
Radca prawny

Skontaktuj się z autorem publikacji:
Tel.: +48 607 205 792
E-mail: gk@emilianowiczkuchta.pl

+48 607 205 792
Tags: