Spory z bankami

Odwalutowania kredytów frankowych

Posiadamy doświadczenie procesowe w prowadzeniu sporów sądowych przeciwko bankom. W toku procesu o odwalutowanie kredytu dążymy do uznania poszczególnych postanowień umowy za niedozwolone (klauzule abuzywne) lub za niezgodne z przepisami prawa bankowego i kodeksu cywilnego.

Z najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych wynika, że taka praktyka jest skuteczna i kredytobiorcom przysługuje zwrot nadpłaconych rat kredytu w przypadku uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone (klauzule abuzywne) albo zwrot wszystkich spłaconych rat kredytu hipotecznego w przypadku unieważnienia umowy.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego UNWW

Od kliku lat skutecznie prowadzimy postępowania sądowe przeciwko bankom w sprawach dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W przypadku braku wkładu własnego banki oferowały ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, którego konstrukcja prawna jest wadliwa i oparta na klauzulach niedozwolonych (klauzulach abuzywnych). W efekcie kredytobiorcom przysługuje zwrot wszystkich pobranych składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Chętnie doradzimy i odpowiemy na nurtujące pytania.