Umowy kredytów frankowych (CHF) są umowami adhezyjnymi

Umowy kredytów frankowych (CHF) są umowami adhezyjnymi.

We wszystkich sprawach, które prowadzi nasza kancelaria o odwalutowanie kredytu frankowego (CHF) lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) banki podnoszą, że postanowienia umów były indywidualnie uzgodnione (negocjowane z konsumentem). W ocenie banku, ostateczny kształt umów jest efektem wspólnego uzgodnienia jej treści pomiędzy kredytobiorcą (konsumentem) a bankiem. Niewątpliwie jest to taktyka procesowa banku, która ma na celu wykazanie, że umowy kredytów frankowych nie zawierają klauzul niedozwolonych. Jednakże w kolejnych wyrokach znajdujemy wyraźne stanowisko Sądów, że umowy kredytów frankowych (CHF) są umowami adhezyjnymi.

Narzucenie treści postanowień umownych

W uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XVIII Wydział Cywilny sygn. akt XVIII C 4334/17 z dnia 18 września 2018 r. czytamy, że: ,,bezspornie umowa nr (…) była zawierana jako typowa umowa adhezyjna. Jak ustalono konsumenci mieli możliwość jedynie wyrażenia albo niewyrażenia zgody na zaproponowane warunki, natomiast ingerencja w ich treść w praktyce była wyłączona. Strona pozwana, poza nieopartymi dowodowo, gołosłownymi twierdzeniami nie przedstawiła żadnego dowodu przeciwnego, a to na niej w tym zakresie (…) spoczywał ciężar dowodu, że postanowienie było indywidualne uzgodnione.”.

Brak indywidualnego uzgodnienia

Z identycznym stanowiskiem spotkaliśmy się w wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XVIII Wydział Cywilny sygn. akt XVIII C 3559/17 z dnia 27 września 2018 r., w którym ponadto czytamy: ,,Niewątpliwie ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że sporna klauzula nie została uzgodniona z kredytobiorcą”.

Wnioski

W kontekście treści powyższych wyroków należy wskazać, że cała procedura udzielenia kredytu od początku do końca oparta jest na wzorcach przygotowanych przez bank. Treść wzorców umownych została narzucona przez bank, a konsumenci nie mieli żadnego wpływu na treść klauzul indeksacyjnych lub klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Powyższe sprawy były prowadzone przez radcę prawnego Wojciecha Emilianowicza oraz radcę prawnego Grzegorza Kuchtę, którzy specjalizują się w sporach z bankami.

Grzegorz Kuchta
Radca prawny

Skontaktuj się z autorem publikacji:
Tel.: +48 607 205 792
E-mail: gk@emilianowiczkuchta.pl

+48 607 205 792